V oblasti kanalizácií a vodovodných prípojok zvládame aj tie najnáročnejšie požiadavky. Od výkopových prác, cez potrubie až po zásyp odkrytého výkopu všetko zvládame rýchlo a spoľahlivo. Taktiež vyriešime poruchy menších, ale i väčších rozmerov.