Rekonštrukcia úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici

Rekonštrukcia budov SSOŠ ŽP v Podbrezovej

Obnova kultúrnej pamiatky v Hnúšti

Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ v Badíne