Rekonštrukcia úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici

Rekonštrukcia budov SSOŠ ŽP v Podbrezovej

Obnova kultúrnej pamiatky v Hnúšti

Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ v Badíne

Rekreačný zrub vo Vyšnej Boci

Rekonštrukcia bytového domu v Hornej Lehote

Rekonštrukcie bytových domov v Brezne

Stavba rodinného domu v Brezne

Stavba rekreačných chát na Táloch